Toegang

Net als voorgaande jaren zijn geen kaarten nodig. Doordat in het verleden veel meer kaarten werden opgehaald dan uiteindelijk werden benut, bleven er plaatsen onnodig vrij bij de late Kerstnachtdienst.

Voor het nog grotere aantal belangstellenden bij de vroege Kerstnachtdienst is het aantal zitplaatsen tot het uiterste gerekt. Er worden ook voor deze dienst geen kaarten uitgegeven. In verband met brandweervoorschriften is er echter nog steeds een bepaald maximum aan de hoeveelheid mensen die naar binnen mogen. Het advies is dus om niet te laat te komen.


- Ingang voor alle diensten is op het Pieterskerkplein -

Toegang voor alle diensten is gratis. Er is wél een maximum aantal plaatsen.